ПСИХОТЕСТ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
    София, жк.Дружба-1
    ул.Амстердам №4

    02 44 33 908, 0884 558 407

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Документ за самоличност (лична карта, паспорт), като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.

2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на МПС) и  копие от тях.

3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от съдебното решение (ако има такова).

4. Платена такса.

При явяване на психологическо изследване следва да бъдат представени и оригинали на предоставените копия от необходимите документи за сверяване от длъжностното лице. При отнет контролен талон във връзка със съставен акт се представя копие на акта.
Полезни връзки:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация        http://www.rta.government.bg/


НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания
http://www.rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n36.pdfЗа контакт и записване
София, жк.Дружба-1
ул.Амстердам №4

02 44 33 908, 0884 558 407
e-mail: psitest@abv.bg
Copyright © 2015 by Roman Drajev  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: romandrajev@abv.bg