ПСИХОТЕСТ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
    София, жк.Дружба-1
    ул.Амстердам №4

    02 44 33 908, 0884 558 407

Психологическото изследване /психотест/ се състои от три части:
Основна цел на писмения тест е установяване на някои психични качества - самоконтрол, емоционална устойчивост, дисциплинираност и др.
Изследват се:
• сръчност на движенията;
• бързина на реакциите;
• точност (правилност) на реакциите.
Беседа с психолога, за получаване на допълнителна информация за качествата на личността на водачите на МПС.
В кои случаи е необходим психотест?

преди записване за курс за управление на МПС за категории С, D (подкатегории С1 и D1),  Ттб и Ттм;
водачите на таксиметров автомобил;
водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
при отнемане на контролните точки - преди явяване на изпит за придобиване на правоспособност;
лишаване от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК) - алкохол, наркотици
при временно отнето свидетелство за управление на МПС по медицински и други причини;
водачите, които повторно са лишени от право да управляват МПС заради установена концентрация на алкохол в
кръвта над разрешената;
при подмяна на чуждестранна шофьорска книжка с българска;
при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.
Процедура на психотест

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност "Допуска се" или "Не се допуска" за съответната категория, или професионална група.

При успешно положен тест се издава удостоверение за психологическа годност със срок на валидност три години. (За лица над 65 г. - валидността е 1 година.)

При отрицателно заключение от първото явяване,  имате право на второ психологическо изследване в срок до шест месеца от първото явяване, в същата лаборатория.


При отрицателно заключение от второто изследване, имате право на трето, експертно изследване в ИА Автомобилна администрация. При отрицателно заключение и от третото изследване, можете да се явите на нов психотест не по-рано от една година след първото изследване.

При неявяване в срока за второ или трето психологическо изследване, можете да е явите на нов психотест не по-рано от една година след първото изследване.За контакт и записване
София, жк.Дружба-1
ул.Амстердам №4

02 44 33 908, 0884 558 407
e-mail: psitest@abv.bg
Copyright © 2015 by Roman Drajev  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: romandrajev@abv.bg