ПСИХОТЕСТ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
    София, жк.Дружба-1
    ул.Амстердам №4

    02 44 33 908, 0884 558 407

Психологическите изследвания се провеждат по график. Заявка за психотест се подава 24 часа по-рано преди датата и часа на изследването.

Записването може да се осъществи на място или по телефона. Приемат се кандидати от цялата страна.

За първо психологическо изследване записването се извършва:

В Психологическата лаборатория лично, срещу представяне на лична карта, свидетелство за управление на МПС (когато лицето притежава такова) и контролен талон към него;

По телефона: от длъжностно лице, което дава информация за всички необходими документи, които трябва да се представят в деня на изследването.

При записването е необходимо да съобщите трите си имена, ЕГН и цел на явяването. Ако изследването е второ - и датата на първото явяване.

За чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС - срещу представяне на националния паспорт (за чужденците) и лична карта (за българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС).

Трето изследване - ИА Автомобилна администрация, ул.Ген Гурко №5, тел. 02 930 88 15, 02 930 88 34

За контакт и записване
София, жк.Дружба-1
ул.Амстердам №4

02 44 33 908, 0884 558 407
e-mail: psitest@abv.bg
Copyright © 2015 by Roman Drajev  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: romandrajev@abv.bg